Америк сургууль (American School of Ulaanbaatar) -ийн бага ангийн сурагч нар

Америк сургууль (American School of Ulaanbaatar) ийн бага ангийн сурагч нар харваа намнааны нэг өдөрийн бэлтгэлд хамрагдав. Монгол харваа намнааны өв соёлтойгоо танилцсан бяцхан дүү нартаа баярлалаа.

 

2022 оны 2 сарын 14