Намнаа Академийн сэтгүүл уншигчдын гар дээр очиход бэлэн боллоо

Намнаа Академийн төв салбараас эрхлэн гаргав. Энэхүү сэтгүүл нь монголын харваа намнааны өв соёлыг түүхэн эх сурвалжид тулгуурлан судлах, түгээн дэлгэрүүлэх ажилд тус нэмэр болоход зориулагдана.

Тун удахгүй онлайнаар унших боломжтой болно.

2022/03/07