Намнаа Академийн тамирчид Дээлтэй Монгол өдөрлөгт оролцов